Cáp chống cháy LS VINA theo IEC 60331-21, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi thép mạ kẽm (hoặc giáp hai lớp băng thép)

  • Cáp chống cháy theo IEC 60331-21, 0.6/1(1.2)kV
  • ruột đồng, 4 lõi
  • cách điện XLPE
  • giáp sợi thép mạ kẽm (hoặc giáp hai lớp băng thép)