Cáp chậm cháy CXV/FRT – 0,6/1kV

  • Tên sản phẩm: Cáp chậm cháy CXV/FRT – 0,6/1kV
  • Thương hiệu: Cadivi
  • Cấu tạo: Cáp chậm cháy, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, VỎ FR-PVC
  • Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 & TCVN 6612 / IEC 60228 & IEC 60332-1,3 &  BS 4066-1,3
Danh mục: