Cáp chống cháy LS Vina cách điện Fr-PVC

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV,
  • ruột đồng
  • 1 lõi
  • cách điện Fr-PVC hoặc LSHF
  • không có giáp
Danh mục: