Cáp chống cháy LS Vina 4 lõi cách điện XLPE, không giáp

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV
  • ruột đồng
  • 4 lõi
  • cách điện XLPE, không giáp

Danh mục: