Cáp chống bén cháy LS Vina vỏ bọc Fr-PVC

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV,
  • ruột đồng,
  • 1 lõi,
  • cách điện PVC vỏ bọc Fr-PVC
  • (hoặc cách điện LSHF, vỏ bọc LSHF),
  • không có giáp
Danh mục: