Cáp chống bén cháy LS Vina XLPE 0.6/1(1.2)kV

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV,
  • ruột đồng,
  • 1 lõi,
  • cách điện XLPE
  • có giáp bảo vệ (Giáp sợi nhôm hoặc giáp hai lớp băng nhôm)
Danh mục: