Cáp chống bén cháy LS Vina XLPE, không giáp

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV,
  • ruột đồng,
  • 2 lõi,
  • cách điện XLPE, không giáp

Danh mục: