Cáp chậm cháy cadivi CXE/AWA/FRT –LSHF –CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV

CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF

Cap_chong_chay-CXV-FR – 0,61-kV
Cáp chậm cháy cadivi CXE/AWA/FRT –LSHF –CXE/SWA/FRT –LSHF – 0,6/1 kV

Danh mục: