Cáp chống cháy LS VINA cách điện XLPE, giáp sợi thép mạ kẽm

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV
  • ruột đồng,
  • 3 lõI
  • cách điện XLPE,
  • giáp sợi thép mạ kẽm (hoặc giáp 2 lớp băng thép)

Danh mục: