CÁP ĐIỀU KHIỂN Cadivi DVV/DSTA – 0,6/1 KV

Tên sản phẩm: CÁP ĐIỀU KHIỂN DVV/DSTA – 0,6/1 KV

Thương hiệu: Cadivi

Cấu tạo:

  • RUỘT ĐỒNG 
  • CÁCH ĐIỆN PVC
  • KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU
  • GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP
  • VỎ PVC