Cáp điều khiển LS Vina 0.6/1(1.2)kV không có màn băng đồng chống nhiễu

  • CÁP ĐIỀU KHIỂN 0.6/1(1.2)kV
  • RUỘT ĐỒNG
  • CÁCH ĐIỆN
  • KHÔNG CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU
  • Thương hiệu: LS Vina