Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-3-24, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, không giáp

Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-3-24, 0.6/1(1.2)kV

ruột đồng

4 lõi

cách điện XLPE

không giáp

Danh mục: