Cáp chống bén cháy LS Vina 3 lõi cách điện XLPE, không giáp

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV
  • ruột đồng
  • 3 lõi
  • cách điện XLPE
  • không giáp
  • Thương hiệu: LS VINA

Danh mục: