Cáp chống cháy Cadivi CXE/AWA/FR–LSHF-CXE/SWA/FR–LSHF – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, BĂNG MICA, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ LSHF

Danh mục: