Cáp chống bén cháy LS Vina theo IEC 60332-3-24, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, giáp sợi thép mạ kẽm

  • Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-3-24, 0.6/1(1.2)kV
  • ruột đồng, 4 lõi
  • cách điện XLPE
  • giáp sợi thép mạ kẽm
  • (hoặc giáp 2 lớp băng thép)
Danh mục: