Cáp chậm cháy cadivi CXE/DATA/FRT–LSHF – CXE/DSTA/FRT–LSHF – 0,6/1 kV

CXE/DATA/FRT–LSHF – 0,6/1 kV & CXE/DSTA/FRT–LSHF – 0,6/1 kV

CÁP CHẬM CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ LSHF

Danh mục: